แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Adobe CS2 / Adobe Activation Authorization

Adobe ได้ปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ CS2 รวมถึง Acrobat 7
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกปล่อยออกมามากกว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยหลายแห่งและไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ CS2 จากหมายเลขแบบอนุกรม / ใบอนุญาตที่คุณได้ซื้อมาก่อนหน้านี้และจะต้องมีหมายเลขซีเรียลที่กำหนดเองและการดาวน์โหลดที่ Adobe มีสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

หากต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ CS2 คุณจะต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เหล่านี้หากคุณได้ติดตั้งจากดิสก์แล้วดาวน์โหลดใหม่จากไซต์ของ Adobe โดยคลิกที่นี่และใช้หมายเลขซีเรียลที่ให้ไว้ในไซต์

Facebook Twitter Google Plus Pinterest