Canon MG5220 ไม่พิมพ์หมึกดำ

เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หมึกดำสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือหัวพ่นหมึกพิมพ์ที่ถูกอุดตันช่วยป้องกันไม่ให้หมึกพิมพ์ดำไหลลงสู่กระดาษ นอกจากนี้ยังอาจหยุดการพิมพ์เป็นสีดำหากหมึกสีดำหมดหรือหากตลับหมึกเปล่าอุดตัน

หลังจากทำตามคู่มือนี้แล้วคุณจะสามารถทำความสะอาดหัวฉีดและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นซึ่งอาจช่วยฟื้นฟูการทำงานของหมึกพิมพ์สีดำ

ในการเริ่มต้นกระบวนการทำความสะอาดให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดเครื่องพิมพ์

2. ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีกระดาษขนาด A4 5 หรือมากกว่าในถาด

3. เปิด ถาดรับกระดาษออก (B) และ ส่วนต่อถาดกระดาษออก (A)

4. เริ่มต้นกระบวนการทำความสะอาดโดยเลือก Setup (การตั้งค่า) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หากต้องการเลือกการตั้งค่าให้กด เครื่องมือ / ประแจ ไอคอน.

PRO TIP: หากปัญหาเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป / โน้ตบุ๊คคุณควรลองใช้ซอฟต์แวร์ Reimage Plus ซึ่งสามารถสแกนที่เก็บข้อมูลและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายได้ วิธีนี้ใช้ได้ผลในกรณีส่วนใหญ่เนื่องจากปัญหาเกิดจากความเสียหายของระบบ คุณสามารถดาวน์โหลด Reimage Plus โดยคลิกที่นี่

5. ใช้ปุ่มลูกศรค้นหาและเลือก เมนู Maintenance และกด ตกลง เพื่อเข้าสู่

6. เลือก Deep Cleaning แล้วกดปุ่ม OK

7. ยืนยันการเลือกของคุณโดยเลือก YES จากนั้นกดปุ่ม OK ขั้นตอนนี้จะเริ่มทำความสะอาดรอจนกว่าการทำความสะอาดจะเสร็จสิ้นก่อนดำเนินการอื่น ๆ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที

8. หลังจากที่คุณเห็นรูปแบบการยืนยันการพิมพ์บนหน้าจอแล้วให้กด OK

PRO TIP: หากปัญหาเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป / โน้ตบุ๊คคุณควรลองใช้ซอฟต์แวร์ Reimage Plus ซึ่งสามารถสแกนที่เก็บข้อมูลและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายได้ วิธีนี้ใช้ได้ผลในกรณีส่วนใหญ่เนื่องจากปัญหาเกิดจากความเสียหายของระบบ คุณสามารถดาวน์โหลด Reimage Plus โดยคลิกที่นี่

Facebook Twitter Google Plus Pinterest